دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند:

  روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱9 و 20 آذرماه ۹7

شرکت های علاقمند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ غرفه می توانند با دبیرخانه اجرایی این رویداد واقع در شرکت پارسان با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
شرکت پارسان:

۶۶۵۰۳۰۱۹
۶۶۵۵۳۳۴۷


ادامه مطلب